Ulna-pedagogene på fagdag om psykisk helse og livsmestring!

Ingen barn skal trenge å være alene!

Ulna på hjemmebane
Fredag 17. august var Ulnas tjenesteledere, pedagogiske ledere og administrasjon på fagdag i regi av smarbeidspartner STYD og kommuneforlaget. Tema var psykisk helse og livsmestring!


I følge rammeplan skal skal livsmestring og psykisk helse fremmes i barnehagen. Men hva betyr det? Dagen var fullspekket med - som fremkalte både tårer og latter.
En rød tråd gjennom dagen var den viktige pedagogrollen i forhold til å skape robuste barn med et sterkt psykisk forsvar.

- Et kompetanseløft i forhold til hovedsatsningen vår, sier personal- og barnehagesjef Laila Haugen

 

 
"Ingen barn skal behøve å være alene"

Styd-gjengen avsluttet konferansen med det viktige budskapet "Ingen barn skal trenge å være alene"