Fjordbyen Barnehage - med hjerte for byen vår!

Fjordbyen barnehage ligger sentralt til i Oslo by. Med et lite grøntareal rett over gjerdet, og sjøkanten et steinkast unna, er vi omringet av unike omgivelser og rom for opplevelser. Vi er en kultur- og miljøbarnehage, som ønsker å benytte oss av hva Oslo har å tilby; samt ta vare på byen vår – og gi barna et bærekraftig grunnlag for hvordan vi tar vare på miljøet rundt oss. Vi er en storby med mange ulike kulturer, som gir oss et stort og bredt mangfold. Barnehagen vår skal være en plass hvor mange kulturer møtes, hvor det dannes vennskap og gode sunne relasjoner blant alle barna. Respekt for hverandre og medmenneskelighet er noe vi alltid har i fokus hos oss.

Naturen rundt Oslo gir oss flotte oppdagelsesturer, spennende utflukter til både parker, skog, sjø og vann. Vi vil gi barna kjennskap og trygghet til sitt eget nærmiljø og dets muligheter. Vi ligger også sentrumsnært, hvor vi finner museum, parker, musikk-og teatermuligheter og andre ulike kultur-tilbud. Gjennom felles opplevelser og inntrykk er vi en arena hvor barna kan vokse og utvikle seg til nysgjerrige, trygge og selvstendige små byborgere.

Vi er med på Barneaksjon – FORUT. Barneaksjonen er et pedagogisk opplegg for barnehager, barneskoler og SFO, der barn i Norge lærer om barn i andre land. Dette gir kunnskap om globale forskjeller, ulikheter og sammenhenger på et nivå som barn i Norge forstår og synes er spennende.

Miljøopplæring i barnehagen har som mål å sikre bærekraftig utvikling. At vi, som både små og store beboere av storbyen, har et ansvar i å ta vare på byen vår er noe vi ønsker å fremme.

Rusken-aksjonen er et tiltak vi er med på hvert år. Vi jobber for et renere og mer miljøvennlig Oslo. Dette er en god mulighet for barnehagen til å gi litt tilbake til byen vår. Det er også med på å skape gode holdninger knyttet til miljøarbeid hvor barna selv får bidra.

Vi har vår egen lille grønnsakshage. Barna sår sine egne grønnsaker og følger med på prosessen fra grønnsaken er et lite frø som settes i jorden til de høstes inn etter sommeren. Vi lager deilige retter av grønnsakene.

Barna skal få en begynnende forståelse for hvor maten kommer fra. Vi besøker gårder i Oslo. Der får vi blant annet se hvor ull, kjøtt, melk og egg kommer fra.