Fjordbyen Barnehage - med hjerte for livsmestring!

Fjordbyen barnehage ligger sentralt til i Oslo by. Med et lite grøntareal rett over gjerdet, og sjøkanten et steinkast unna, er vi omringet av unike omgivelser og rom for opplevelser. Vi er en helsefremmende kultur- og miljøbarnehage, som ønsker å benytte oss av hva Oslo har å tilby. Gjennom felles opplevelser og inntrykk skaper vi arenaer hvor barna kan vokse og utvikle seg til nysgjerrige, trygge og selvstendige små byborgere.

Som helsefremmende barnehage ønsker vi å skape robuste barn som mestrer medgang og motgang både her og nå, men også senere i livet. Barna skal få utforske hvem de er og hvilken identitet de har både i og utenfor barnehagen. Vi har fokus på barns fysiske og psykiske helse. Vi gir barna kunnskap om temaet og hvor de skal søke hjelp når de trenger det. Å leke er det viktigste barn gjør i barnehagen, og vi har derfor stort fokus på gode lekemiljøer og de estetiske fagene. Barn bearbeider sine tanker og følelser gjennom deres estetiske væremåte og slik danne mening for dem selv. Vi har derfor fokus på å la barna få utfolde seg og være mottakere av musikk, dans, drama og forming.

Vi er en storby med mange ulike kulturer, som gir oss et stort og bredt mangfold. Barnehagen vår skal være en plass hvor mange kulturer møtes, hvor det dannes vennskap og gode sunne relasjoner blant alle barn. Respekt for hverandre og medmenneskelighet er noe vi alltid har i fokus hos oss. Som mennesker er vi både like og ulike, og barna skal lære at det finnes ulike familietyper, språk og kulturer, som igjen danner vårt fellesskap. 

Naturen rundt Oslo gir oss flotte oppdagelsesturer, spennende utflukter til både parker, skog, sjø og vann. Vi vil gi barna kjennskap og trygghet til sitt eget nærmiljø og dets muligheter. Som både små og store beboere av storbyen, har vi et ansvar i å ta vare på byen vår, og bruke av dens mangfold av kulturtilbud, omgivelser og natur. Vi ønsker å gi barna et bærekraftig grunnlag for å ta vare på miljøet rundt oss. Gjennom blant annet kildesortering, reduksjon av bruk av plast, gjenbruk og deltagelse på Rusken får barna kunnskap om hvordan vi kan bli mer miljøvennlige. Vi har vår egen grønnsakshage som gir barna en begynnende forståelse på hvor maten kommer fra og prosessen fra frø til noe spiselig. De er med på hele prosessen og steller vekstene gjennom sommeren. Barnehagemiljøet som barna opplever hver dag skal være et miljø for både det enkelte barn, men også fellesskapet. Vi har fokus på undring, nysgjerrighet, glede, lek og trygghet.