Rorbua

Rorbua

Pedagogisk leder: Hedda Thomassen Bakaas

 

Tlf avdelingen:  400 36 466

 

Avdeling Rorbua er en småbarnsavdeling med 14 barn i alderen 1-3 år og 4.5 voksne.

 

Vi har stort fokus på trygghet og barna sine behov. Barna skal derfor bli sett og møtt med respekt og anerkjennelse av oss på Rorbua.  Vi er også opptatt av barns medvirkning gjennom daglige rutiner, samt leken, miljøet og det vi skal gjøre i løpet av en dag. Vi ser derfor an barnegruppen og lager planen etter barnas interesser og behov. Felleskapet er viktig og at vi skal gi barna gode opplevelser som gir rom for læring og utvikling. Vi jobber mye med barnas sosiale kompetanse, språket og deres motoriske utvikling slik at de skal bli selvstendige individ som mestrer kommunikasjon og daglige gjøremål.

 

Barna skal få leke mye, for det er gjennom leken at barna lærer best. Det er også viktig for oss at barna skal få utfordringer slik at de utvikler seg, samtidig mestringsfølelse som styrker de som individ.

 

De voksne er tilstedeværende i leken og situasjoner som oppstår for å støtte og veilede barna og være gode rollemodeller.

 

Gjennom året har vi temaer som brannuke, turer, høytider, følelser, kroppen, tilhørighet, miljø og kultur. Disse temaene skal vi bruke gjennom leken, bøker, samtaler, konkreter og musikk.