Naustet

Pedagogisk leder:Nada Babawat

Telefonnummer: 404 33 451


Naustet er en småbarnsavdeling med 14 barn fra 1-3 år, og 4.5 voksne.

Vårt hovedfokus på Naustet er trygghet, omsorg, utvikling og fellesskapsfølelse. Vi er opptatt av at alle barn skal føle seg sett, hørt og respektert, samt ha trygge og kompetente voksne rundt seg.

Vi tar hensyn til hvert enkelt barns behov, samtidig som vi jobber for at barna skal ta hensyn til hverandre og få et godt forhold til resten av barnegruppen. Dette gjør vi blant annet ved å ha felles lek og aktiviteter sammen, og gjennom lek og aktiviteter i mindre grupper. Lekende og tilstedeværende voksne er også noe vi har høyt fokus på.

Vi ansatte på Naustet etterstreber å gi barna trygghet, gode rollemodeller og tilstedeværende voksne som ser både barn og foreldre/foresatte. Et godt foreldresamarbeid er avgjørende for å fremme barns trivsel, utvikling og læring.

På Naustet er vi i tillegg opptatt av å fremme vår profil; livsmestring, kultur og miljø.
- Livsmestring: Som helsefremmende barnehage ønsker vi å skape robuste barn som mestrer medgang og motgang både her og nå, men også senere i livet.
- Kultur: Vi ønsker å dra nytte av det Oslo har å by på. Vi har fast turdag hver mandag, og vi varierer hvor vi går på tur. Vi ønsker at barna skal få gode erfaringer fra byen de bor i og ta med gode minner og lærdom videre i livet. 
- Miljø: Vi er opptatt av å være en bærekraftig barnehage, med fokus på miljø. På våren gror vi våre egne grønnsaker i grønnsakshagen, og følger prosessen «fra frø til plante». Barna skal få erfaring med å gi omsorg, og ta vare på omgivelsene og naturen rundt oss.
Hvert år er vi også med i aksjon «Rusken», hvor målet er å holde byen vår ren og fri for avfall. Vi går da sammen ut i nærmiljøet for å samle, plukke og kaste søppel. Barna er med på kildesortering i barnehagen, og vi lærer oss hvordan ulike typer avfall skal sorteres.