Fyrtårnet

Pedagogisk leder: Tuva Rode

Tlf avdeling: 40441429

Fyrtårnet er en storbarnsavdeling med 22 barn i alderen 2-6år og 4.5 voksne

Avdelingen er opptatt av barns trygghet og relasjonene mellom barna og mellom barn – voksne. Felleskapet er viktig og at vi skal gi barna gode opplevelser som gir rom for læring og utvikling. Vi er glad i å være ute hele året og er ofte på KUL-TUR (kulturtur), der vi opplever nærmiljøet og hva Oslo har å by på.

Barns rett til lek blir i varetatt gjennom ulike lekemiljøer og voksne som har fokus på at barn skal få leke på sine premisser. Leken gir rom for å styrke barnas relasjoner, språk, sosial kompetanse, den psykiske helsen og motorikken. De skal både få utfordringer og mestring i trygge og gode omgivelser.

Gjennom året har vi temaer som brannvern, høytider, følelser, kroppen, tilhørighet, miljø og kultur. Vi har faste temaer, men ser også an hva som interesserer barna og lager små og store prosjekter ut fra dette.

Avdelingen har Førskolegruppe for de som skal starte på skolen til høsten. Her er det fokus på skoleforberedende aktiviteter som sosial kompetanse, samarbeid, konsentrasjon, selvstendighet og språk. I tillegg har de aktivitetsboken Trampoline som de jobber med.