Priser

ULNA Barnehagene følger de nasjonale satser og anbefalinger

 

Barnehageplass (100%)

Kr 3.230,- per måned fra 01.01.2021

 

Søskenmoderasjon

30% moderasjon på barn nummer 2

50% moderasjon på barn nummer 3 eller flere

 

Matpenger i Fjordbyen Barnehage: 750 kr pr måned.