Priser

ULNA Barnehagene følger de nasjonale satser og anbefalinger

 

Barnehageplass (100%)

Kr 3.000,- per måned fra 01.01.2023

Reduksjonen for det andre barnet er 30 prosent. For det tredje barnet og eventuelt flere barn, har Stortinget vedtatt gratis barnehageplass fra høsten 2023. 

 

Matpenger i Fjordbyen Barnehage:

900 kr pr måned.

 

Nye priser fra 01.08.24: 

Barnehageplass (100%)

Kr 2000,- per måned

 

Matpenger i Fjordbyen Barnehage:

900 kr pr måned.

 

Reduksjonen for det andre barnet er 30 prosent. For det tredje barnet og eventuelt flere barn, har Stortinget vedtatt gratis barnehageplass. 

 

Det er også mulig å søke om redusert oppholdsbetaling gjennom Oslo kommune. For mer informasjon om hvem som kan søke se: www.oslo.kommune.no/barnehage/pris-og-betaling/