Priser

ULNA Barnehagene følger de nasjonale satser og anbefalinger

 

Barnehageplass (100%)

Kr 3.000,- per måned fra 01.01.2023

 

Matpenger i Fjordbyen Barnehage: 750 kr pr måned.