Vedtekter

Vedtekter gjeldende fra 01.01.2023

Fjordbyen barnehage AS vedtekter 01.02.23