Vedtekter

Vedtekter gjeldende fra 01.08.2023

Fjordbyen barnehage AS vedtekter 01.08.23

 

Vedtekter gjeldende fra 01.01.2024

Fjordbyen barnehage AS vedtekter 01.01.24