Vedtekter

 

Vedtekter gjeldende fra 01.01.2024

Fjordbyen barnehage AS vedtekter 01.01.24