HMS- kurs og valg av hovedverneombud

21.- 23. oktober gjennomførte vi HMS- kurs for alle verneombud, ansattrepresentanter og Tjenesteledere ULNA- barnehagene.

For å kunne ta de riktige beslutningene i forhold til arbeidsmiljøet, skal våre ansatte ha kunnskap om hvilke krav som gjelder, hva som skal til for å få et godt arbeidsmiljø og hvordan det skal arbeides systematisk med helse-, miljø- og sikkerhet i virksomheten.

Det var nyttige og givende kursdager. Takk til våre kursholdere Camilla og Elisabeth fra vår bedriftshelsetjeneste Unicare.

Det ble på siste kursdag avholdt valg av hovedverneombud for ULNA- barnehagene. Laura Diaz (Pedagogisk leder og stedfortreder i Hola barnehage) ble gjenvalgt. 

Hovedverneombud Laura Diaz sitter i arbeidsmiljøutvalget (AMU), sammen med ansattrepresentantene, bedriftshelsetjenesten, og representanter fra ledelsen. Trykk på linken og se videoen fra facebook med en presentasjon av alle representanter i ULNA- barnehagenes AMU Presentasjon av AMU